Hvorfor uorginale deler i enkelte tilfeller kan være bedre enn originaldeler

Bildet viser et universalledd for DPH drev. Til høyre er en original tetning fra Volvo Penta. Om den brukes vil tettleppen treffe nøyaktig i slitesporet (markert med grønt) Da vil fortsatt lekkasje være sannsynlig. (olje ut i belgen) Om tetningsringen til høyre velges vil tetteleppen bli sideforskjøvet ca 1 mm og den vil da slite på en helt urørt flate slik det var da drevet var nytt.

I denne sammenheng kan det nevnes at på den eldre generasjon drev 280/290/DPE/DPG har en utskiftbar slitering som kunne byttes. Det kan den ikke på DPH. Derfor har vi for DPH valgt en annen tetningsring for å levere et bedre resultat enn om den originale ble valgt