Hvordan rengjøres drev som har hatt havari?


 

Først tømmes husene for absolutt alle deler.

Så varmtvannsvasket husene meget grundig. Likevel er man ikke ferdig.

Etterpå gåes alle innvendige flater over med magnet for å fjerne resterende metall  som evt ligger igjen på husets innside . Først etter at dette er gjort kan montering av nye lager og deler starte.

 

 

Hvis du har hørt at man etter et havari i øvre eller nedre del  bare kan skylle den delen som ikke har havarert med noen liter diesel så er det ikke særlig lurt....oljen blir pumpet rundt i drevet og metallspon sprer seg umiddelbart og ved rotasjon etter havari blir spon valset inn i lagerflater.

 I de aller fleste tilfeller må lager byttes på den delen som ikke har havarert .

 

Husk: det finnes ingen  snarveier til en drevreparasjon som skal vare.