Bare litt info om propellmontering fra drevservice.no 
vi får inn en del 290/DPE /DPG drev med skader pga manglende trusteskivemontering. Her er litt info om trusteskiver for å unngå skader. På bildet til venstre ser du bakre propell som har en forsenking markert med rød farge. Forsenkingen skal fylles opp av enten gammel type linekutter (den store ) eller ny type trusteskive som erstatter linekutter. For fremre propell til høyre gjelder akkurat det samme. Enkelt men viktig:)