DPH er den nye generasjon drev som kom i 2004 med den nye generasjonen motorer D4 og D6

DPH A-­B­-C forskjeller oppgradering

DPH-­C er forsterket i forhold til DPH-A og B.

Til venstre kan man tydelig se at lageret for DPH-A har havarert.

Dette gjør at tannhjul får feil posisjon og havari  skjer da ganske raskt. Til høyre vises lager og tannhjul for DPH­C som er vesentlig bedre dimensjonert.

Dette reduserer faren for tannhjulshavari i øvre del som oftest er tilfelle når DPH havarerer.

Bildet under viser en av forbedringene på nyere DPH drev ,i dette tilfellet DPH-D Lagerhuset til høyre har en boring for forbedret smøring av nålelageret som støtter den tykkeste propellakselen. DPHD har også innvendig magnet som samler evt spon. . Pakning mellom nedre og øvre hus er fjernet til fordel for oring . En del andre ting er også gjort på D-versjonen som lagerklaringer etc...